Blog

BLOMDAHL Daniel, Hồ Hoàng Hùng, Ho Chi Minh city World Cup Billiards 3 Cushion, P1

Video Rating: / 5

2 comments

  1. ngocphat Tran ngocphat Tran

    yêu cầu…. quay phim cho net 1 chut. quay xa qua nhìn kg thay rõ

    first
  2. Dũng Phạm Dũng Phạm

    Việt Nam bây giờ phát triển mạnh về bida rồi.

    second

Leave a Reply